O nas

SAM_0862Przedszkole” Żaczek” to kameralne, niepubliczne przedszkole. Działamy na podstawie wpisu do Ewidencji Szkól i Placówek Oświatowych w Wydziale Oświaty i Wychowania w Lublinie z 2009 r. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest tu na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz inspirowana jest koncepcją pedagogiczną Marii Montessori, Weroniki Sherborne i Celestyne Freineta.
Przedszkole jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym, działamy zgodnie z wymogami MEN, Kuratorium Oświaty , Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i ochrony ppoż.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na poziomie czterech grup wiekowych

  • BIEDRONKI – grupa maluszków
  • MOTYLKI – grupa czterolatków
  • PSZCZÓŁKI – grupa pięciolatków
  • SÓWKI – grupa szesciolatków

Przy doborze dzieci do grupy uwzględnianie obok wieku są jego potrzeby, zainteresowania intelektualne i wzajemne sympatie.

W czasie codziennych zajęć dzieci uczestniczą w wielu zróżnicowanych  zabawach edukacyjnych, które przybliżają im otaczający je świat oraz stymulują optymalny rozwój intelektualny i emocjonalny, na kanwie prawidłowego rozwoju emocjonalnego wprowadzamy dzieci w świat wiedzy przez kolejne lata życia przedszkolnego.